Organization of JSDS
Executive Board Members: FY2021-2023
President Hiroshi SAKAZUME; Hokkaido University
Vice President Masayuki ONO; Setsunan University
Takurou MIYAZAKI; Saga University
Susumu HARADA; Meiji University
Masato INOUE; Chuo University
Bureau Chief Masashi KONNO; Nayoro City University
Area Management Structure (FY2021-2023)
Hokkaido and
Tohoku
Takumi NARITA
Hirosaki University
Bureau:Futoshi HAYASHI; Akita Prefectural University
E-mail:futo@akita-pu.ac.jp *change @ to @
Kanto and
Koshin-etsu
Michiko TAKECHI
Toyo University
Bureau:Mamoru DONOSAKI; Takushoku University
E-mail:mdohnosa@ner.takushoku-u.ac.jp *change @ to @
Chubu Tomio KOBAYASHI
Japan Women's University
Bureau:Kenichiro KOTANI; Chiba University of Commerce
E-mail:kotani@cuc.ac.jp *change @ to @
Kansai and
Chu-Shikoku
Takeko MORIWAKI
University of Marketing and Distribution Sciences
Bureau:Toyoko FUNAHASHI; Ritsumeikan University
E-mail:funahasi@fc.ritsumei.ac.jp *change @ to @
Kyushu Yukiko YAMAGUCHI
Saga University
Bureau:Lijuan HOU; Kyushu Sangyo University
E-mail:kou@ip.kyusan-u.ac.jp *change @ to @